(B)RUSET #17: VALSPECIAL MED KARIN RÅGSJÖ (V)

På en småstimmig servering i ett torp träffar (B)ruset Karin Rågsjö, V. Hon berättar var Vänsterpartiet står i olika frågor inom ANDTS-området och om sin erfarenhet av arbete med personer med beroende och hiv-infektioner ( 2.20). Vi pratar om vad som hänt med ANDTS-frågorna under den gångna mandatperioden (4.25), om den tillsatta narkotikautredningen (5.50), eventuella svårigheter vid en förändring av huvudansvaret för beroendevården (9.40), ett nationellt kunskapscentrum (12.25), den första nationella anhörigstrategin (13.50), gårdsförsäljning (15.25) och Svenska spels särställning (18.05)