(B)ruset #16: Valspecial med Pia Steensland (KD)

I ett sommartomt riksdagshus träffar vi Kristdemokraternas Pia Steensland och pratar bland annat om politikens förhållningssätt till forskning, hur vi bör arbeta med förebyggande metoder och projekt (2.00), om det har hänt någonting i frågan om hur vård och behandling erbjuds? (5.50), eventuella svårigheter med en huvudmannaskapsförändring (8.00), det vita snuset och nya lagregler (11.30) den tillsatta narkotikautredningen och om det inte behövs en utredning av effekterna av kriminaliseringen av eget bruk (12.40).