(B)RUSET #17: VALSPECIAL MED LINDA LINDBERG (SD)

En varm sommardag träffar (B)ruset Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, högst upp i riksdagshuset. Hon berättar om sitt partis inställning bland annat när det handlar om ANDTS-strategin (3.00) det vita snuset (4.00), problematisk alkoholanvändning (7.20) gårdsförsäljning (8.25), avvägningar mellan individens frihet och solidaritet med utsatta grupper (10.20) samsjuklighetsutredningen (12.15), spelberoende (14.55) Svenska spels inkomster (16.45) tidiga insatser och elevhälsans betydelse (17.40)