(B)RUSET #20: VALSPECIAL MED ÅSA LINDHAGEN (MP)

Ballongerna efter Pride fyller konferensrummet på Miljöpartiets rikskansli vid Slussen. Åsa Lindhagen har bokat sammanträdesrummet Öknen när (B)ruset kommer och hon berättar om Miljöpartiets syn på bland annat konflikten mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper (2.20), en folkhälsolag (3.45), svårigheter vid huvudmannaskapsförändring för beroendevården (5.40), Sveriges första nationella anhörigstrategi (7.00), gårdsförsäljning (9.00), spel om pengar (10.30), kvinnor med missbruksproblematik (12.00), våld mot kvinnor (13.00), nationellt program för minskad narkotikadödlighet (13.25), ensamhet (15.50) och hur vi får samtalet om ett narkotikafritt samhälle högre på agendan (19.30).