(B)RUSET #15: Vad är kollektivitetsteorin?

Jonas Raninen

Drickande är ett socialt beteende och vi påverkar varandra genom att vi umgås, säger forskaren Jonas Raninen, som även är utredare på CAN. Det här beskrivs bland annat av kollektivitetsteorin, som ligger som grund för den svenska alkoholpolitiken. Men vad säger teorin egentligen? Och vad händer när de som dricker blir färre – påverkar de ändå varandra?

(B)ruset bryter folkhälsomyndighetens rekommendationer och går på fest mitt i en pandemi (men bara på låtsas). Följ med!

Läs mer: The theory of collectivity of drinking cultures: how alcohol became every­one’s problem Raninen, J. & Livingston, M. Addiction (2020)