(B)ruset #6: Valspecial med Christina Örnebjär (L)

I ett stort konferensrum i det vindlande Riksdagshuset har Bruset har träffat Liberalernas Christina Örnebjär och pratat om vad de tycker brister  och huvudmannaskap i missbruksvården (2:30), om metoder, evidens och omvärldsbevakning (5:40) och om Liberalernas och Sveriges narkotikapolitiska vision (10:15). I detta avsnitt har Liberalerna också fått resonera kring den nuvarande och den kommande ANDT-strategin (12:00), om icke-substansberoenden samt missbruk (15:30), om gårdsförsäljning (19:10) och om Sveriges alkoholskatt (22:20).

SÅ SVARAR LIBERALERNA PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Liberalerna stöder grundprinciperna i den svenska alkoholpolitiken, där alkoholskatter och detaljhandelsmonopol är viktiga inslag. Vi är öppna för att tillåta så kallad gårdsförsäljning, om det går att hitta en modell som är förenlig med i övrigt bibehållet detaljhandelsmonopol.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Strategin borde även omfatta läkemedelsmissbruk och spelmissbruk. 

Årsrika borde särskilt synliggöras. 

Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att vara expertmyndighet vad gäller epidemiologisk kunskap på ANDT-området.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Vi tycker att den är bra, och väl i linje med den inriktning vi vill se för narkotikapolitiken.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Det är befogat med marknadsföringsbegränsningar framförallt för att motverka nyrekrytering tobaksbruk, särskilt bland unga. Samtidigt måste vuxna människor ha frihet att göra också dåliga livsval. Varje förbud och begränsning måste vägas mot om det verkligen är nödvändigt, rimligt och ändamålsenligt. Regeringens proposition går på flera punkter för långt i den avvägningen. Vi tycker t ex att det kan vara rimligt att webbutiker får visa bilder på sina produkter. Rökförbud i utemiljöer bör avgöras lokalt.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi vill att det övergripande målet ska vara en nollvision mot drogrelaterat lidande och död.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Vi vill flytta huvudansvaret för beroendevården från socialtjänsten till sjukvården, i första hand primärvården. Trösklarna att få vård ska vara låga och väntetiderna korta. ”Hemsnickrade” metoder behöver fasas ut till förmån för evidensbaserade insatser

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi är ju generellt positiva till lågtröskelverksamheter som sprututbytesmottagningar, men just injektionsrum har vi inte tagit ställning till.