(B)RUSET #12: Skuggstrategi för ANDT-politiken

Sveriges första strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik, den s.k. ANDT-strategin, började gälla år 2011. Den andra och nuvarande strategin löper ut år 2020. Först i augusti i år kom beskedet att en ny ANDT-strategi kommer ta vid och gälla från år 2021.

Innan beskedet kom och i väntan på detsamma tog IOGT-NTO initiativet till att – i samarbete med andra organisationer och experter – ta fram en ”skuggstrategi”. Ett förslag på hur framtidens ANDT-strategi skulle kunna utformas. Håkan Leifman, expert på förebyggande och ANDT-området samt tidigare direktör för CAN, är en av dem som sitter med i arbetsgruppen för skuggstrategin. I detta avsnitt har (B)ruset träffat honom och pratat om betydelsen av en ANDT-strategi mm.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu