(B)RUSET #11: Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring?

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat till självbild, säger Kristina Holmqvist Gattario som är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kristina forskar om individers kroppsuppfattning, dvs tankar om den egna kroppen och utseendet och höll under konferensen Förebygg.nu seminariet Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring? Utifrån forskningen ser Kristina att vi har mycket att vinna när det gäller psykisk och fysisk hälsa om vi arbetar med att främja mer positiv kroppsuppfattning. I det här avsnittet träffar vi henne.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu